Công ty Than Uông Bí TKV – Đẩy mạnh sản xuất, tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên

Công ty Than Uông Bí TKV – Đẩy mạnh sản xuất, tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên

Chặng đường 43 năm hình thành và phát triển, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song nhờ phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, với tinh thần đoàn kết một lòng cùng những nhóm giải pháp đồng bộ được triển khai, cán bộ, công nhân viên lao động Công ty than Uông Bí – TKV đã từng bước vượt qua khó khăn, giữ ổn định và không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần.