Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa: Dùng bột đá san lấp mặt bằng khu dân cư chưa đảm bảo chất lượng?

Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa: Dùng bột đá san lấp mặt bằng khu dân cư chưa đảm bảo chất lượng?

Là đơn vị đang triển khai thực hiện san lấp mặt bằng tại dự án Khu dân cư Đồng Hưng, làng nghè đỏ xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo phản ánh, Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa thực hiện san lấp mặt bằng bằng bột đá, không đảm bảo chất lượng và an toàn cho dự án?