Đấu thầu tại phường Vạn Phúc: Công ty Đông Dương dễ dàng trúng liên tiếp những gói thầu lớn

Đấu thầu tại phường Vạn Phúc: Công ty Đông Dương dễ dàng trúng liên tiếp những gói thầu lớn

Tính trong vòng 3 năm trở lại đây, Công ty Đông Dương đã đấu thầu 40 gói thầu và được công bố trúng cả 10 gói, trong đó có tới 6 gói thầu nằm trên địa bàn quận Hà Đông. Có nhiều gói thầu mà Công ty Đông Dương trúng thầu trên địa bàn quận Hà Đông dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có nhà thầu này nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).