Đồn Biên phòng Xín Cái - Tăng cường bám chốt

Đồn Biên phòng Xín Cái - Tăng cường bám chốt

Bất kể ngày hay đêm, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Xín Cái vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ biên giới, phối hợp làm tốt nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch bệnh.