Đông Anh (Hà Nội): Một hộ gia đình chờ cấp đất giãn dân hơn 16 năm trong “vô vọng”

Đông Anh (Hà Nội): Một hộ gia đình chờ cấp đất giãn dân hơn 16 năm trong “vô vọng”

Trong đơn phản ánh gửi tới cơ quan báo chí, bà Bùi Thị Canh trú tại Cụm 2, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trình cho biết, gia đình bà có tên trong danh sách được cấp đất giãn dân. Tuy nhiên, từ khi vào hợp tác xã đến năm 2005, gia đình bà chưa lần nào được xem xét cấp đất giãn dân cho dù gia đình bà có 3 người con trai. Do đó, bà Bùi Thị Canh mong muốn có một mảnh đất giãn dân để con trai có thể ra ở riêng là quyền lợi chính đáng của gia đình bà.