Hà Nội: Nông nghiệp chủ động thực hiện nhiệm vụ kép
Hà Nội: Nông nghiệp chủ động thực hiện nhiệm vụ kép

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Nông nghiệp thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kép.