Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam Đại hội nhiệm kỳ V

Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam Đại hội nhiệm kỳ V

Sáng ngày 18/08/2023 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội nhiệm kỳ V ( 2023 – 2027) Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam. Qua thời gian làm việc nghiêm túc Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành và Ban kiểm tra bao gồm: Ban chấp hành gồm: Công ty CTTC TNHH BIDV Su Mi – Trust, Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CTTC TNHH MTV ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty TNHH MTV CTTC Ngân hàng Sài gòn thương tín và Tổng thư ký ông Phạm Xuân Hoè văn phòng hiệp hội. Ban kiểm tra bao gồm: Công ty CTTC Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CTTC TNHH MTV ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty TNHH MTV CTTC ngân hàng TMCP Á Châu