Hiệu quả từ Chương trình Tre măng Bát Độ ở Trấn Yên

Hiệu quả từ Chương trình Tre măng Bát Độ ở Trấn Yên

Sau gần 20 năm nghiên cứu, triển khai hiệu quả Chương trình Tre măng Bát Độ, đến nay diện tích và sản lượng măng của huyện Trấn Yên ngày càng tăng, đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.