Huyện Bảo Yên - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư

Huyện Bảo Yên - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư

Bảo Yên – vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng của tỉnh Lào Cai. Phát huy tiềm lực, nội sinh vốn có, trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn giành nhiều thắng lợi về mọi mặt, đã đưa huyện Bảo Yên gần với đích đến là huyện nông thôn mới, huyện phát triển nhất trong các huyện thị xã của tỉnh Lào Cai.