Huyện Hà Trung - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư nâng cao đời sống người dân

Huyện Hà Trung - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư nâng cao đời sống người dân

Hà Trung – Vùng đất “Địa linh, Nhân kiệt”, là một trong những cái nôi của dân tộc Việt Nam, nơi sinh dưỡng ra biết bao anh hùng lịch sử đã có công rất lớn trong dựng nước và giữ nước. Phát huy lợi thế sẵn có, vượt lên khó khăn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, sự nỗ lực của các phòng, ngành, các địa phương; Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần đưa huyện Hà Trung ngày càng khởi sắc.