Huyện Sa Thầy - Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Huyện Sa Thầy - Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

Xác định chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt giai đoạn từ năm 2010 – 2020 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư và huy động sự chủ động chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua đó, đem lại kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Để có cái nhìn tổng quan về thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sa Thầy, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi.