Huyện Vĩnh Lộc - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư

Huyện Vĩnh Lộc - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư

Vĩnh Lộc – Vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, các bậc khai quốc công thần đã được ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc, vùng đất với truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm kiên cường. Phát huy tiềm lực nội sinh vốn có, huyện Vĩnh Lộc đã và đang tập trung cao độ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.