Kè kênh La Khê: An toàn lao động được đảm bảo trong quá trình thi công
Kè kênh La Khê: An toàn lao động được đảm bảo trong quá trình thi công

Sau khi Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị phản ánh về tình trạng mất an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thi công Kè kênh La Khê, chủ đầu tư kênh La Khê đã tiếp nhận và chỉ đạo các đơn vị, các ban điều hành dự án và người lao động tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.