Khoa quản trị kinh doanh – Trường Đại học kinh tế quốc dân: Phát triển bền vững nâng tầm cao mới

Khoa quản trị kinh doanh – Trường Đại học kinh tế quốc dân: Phát triển bền vững nâng tầm cao mới

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học định hướng nghiên cứu đầu ngành trong khối các trường đào tạo về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh ở Việt Nam, nằm trong nhóm Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, là một trong những trường Đại học danh giá và xuất sắc nhất Việt Nam.