Kỷ niệm 5 năm thành lập Văn phòng đại diện Hậu Giang - Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị

Kỷ niệm 5 năm thành lập Văn phòng đại diện Hậu Giang - Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị

Vừa qua, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển văn phòng đại diện tại tỉnh Hậu Giang.