Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022

Nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, động viên doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phấn đấu, vượt qua các thử thách khó khăn để xây dựng quê hương đất nước, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân, hội doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội.