Lang y Nguyễn Thị Thái - Người lưu giữ các bài thuốc cổ truyền dân tộc

Lang y Nguyễn Thị Thái - Người lưu giữ các bài thuốc cổ truyền dân tộc

Lương Y Nguyễn Thị Thái ở Hà Giang là người được mệnh danh là “Kho Thuốc Nam” của người Việt với hàng trăm vị thuốc và bài thuốc dân tộc quý hiếm. Lương y Thái là người đã có công rất lớn khi giúp người dân Việt Nam hỗ trợ chữa bệnh và nhận ra giá được những giá trị to lớn của thuốc nam