Lào Cai: Bãi tập kết cát có dấu hiệu vượt quá diện tích đất được thuê và bên cạnh chân cầu đang thi công xây dựng

Lào Cai: Bãi tập kết cát có dấu hiệu vượt quá diện tích đất được thuê và bên cạnh chân cầu đang thi công xây dựng

Theo tìm hiểu và quan sát trực tiếp của PV, tại bãi tập kết cát ngay gần bên cạnh công trình cầu Làng Giàng, Phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, thuộc Công ty TNHH Gia Hùng Thịnh có dấu hiệu vượt quá diện tích thuê đất và đang có những cải tạo để mở rộng thêm bãi tập kết. Việc vận chuyển cát lên bãi tập kết có nhiều tàu, thuyền chở cát đi lại đã làm ảnh hưởng đến công trình cầu Làng Giàng đang thi công và đảm bảo an toàn lao động, ảnh hưởng tới môi trường… và cuộc sống người dân xung quanh bãi tập kết.