Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 – Những thông tin cần biết

Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 – Những thông tin cần biết

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp chung của toàn xã hội, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của mọi người với những biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp đó là sử dụng pháp luật để quản lí và bảo vệ môi trường. Để có cái nhìn toàn cảnh về việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của chúng tôi.