Mô hình trồng cây Bí đao xanh mang lại hiệu quả kinh tế ở huyện Quỳnh Nhai

Mô hình trồng cây Bí đao xanh mang lại hiệu quả kinh tế ở huyện Quỳnh Nhai

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đem lại kinh tế thu nhập cao. Vụ xuân năm 2020, xã Chiềng Khoang đã thực hiện triển khai xây dựng mô hình trồng thí điểm giống bí đao xanh, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.