Ngày 2.3 học sinh Hà Nội bắt đầu đi học trở lại

Ngày 2.3 học sinh Hà Nội bắt đầu đi học trở lại

Ngày 2/3, học sinh Hà Nội bắt đầu đi học trở lại sau hơn một tháng nghỉ Tết và tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.