Người dân vui mừng khi lô vaccine Covid-19 đầu tiên về Việt Nam

Người dân vui mừng khi lô vaccine Covid-19 đầu tiên về Việt Nam

Rất nhiều người vui mừng khi nhận được thông tin 17.600 liều vaccine Covid-19 đã về đến Việt Nam.