Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Khoác lên mình tấm áo bảo hộ, những "người hùng" thầm lặng, không quản mưa nắng, khó khăn, vất vả, luôn cần mẫn, bền bỉ, chịu đựng để quét đi những thừa thãi của cuộc sống.