Phòng khám Tuệ Y Đường

Phòng khám Tuệ Y Đường

Nhằm kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, đặc biệt là giữ gìn, phát huy các bài thuốc quý, những năm qua, Phòng khám Tuệ Y đường luôn tích cực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và đạt được nhiều kết quả hết sức đáng khích lệ.