Phường Đại Kim: Mô hình "vùng xanh" phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống Covid-19

Phường Đại Kim: Mô hình "vùng xanh" phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống Covid-19

Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, chính quyền và nhân dân phường Đại Kim đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân và duy trì phát triển kinh tế - xã hội.