Phường Đồng Xuân: Tiếp tục siết chặt  kiểm soát người ra đường để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Phường Đồng Xuân: Tiếp tục siết chặt kiểm soát người ra đường để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm đã và đang thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.