Phường Ngọc Hà: Nâng cao hiệu quả "vùng xanh" trong phòng, chống dịch Covid-19

Phường Ngọc Hà: Nâng cao hiệu quả "vùng xanh" trong phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, phường Ngọc Hà - quận Ba Đình tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình "vùng xanh" để góp phần sớm đưa Hà Nội trở về trạng thái bình thường mới.