Phường Trung Hòa: Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Phường Trung Hòa: Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của toàn thể nhân dân trên địa bàn, phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.