Phường Văn quán – Hà Đông: Chính quyền và người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Phường Văn quán – Hà Đông: Chính quyền và người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các Ban ngành đoàn thể phường Văn Quán, quận Hà Đông đã tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu mục đích ý nghĩa của việc khai báo y tế và nắm bắt thông tin kịp thời.