Phường Vĩnh Tuy: Phong tỏa nghiêm và kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn

Phường Vĩnh Tuy: Phong tỏa nghiêm và kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực phong tỏa và các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.