Phường Yên Hòa: Đoàn kết là sức mạnh vượt qua Covid-19

Phường Yên Hòa: Đoàn kết là sức mạnh vượt qua Covid-19

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Đảng ủy, UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn.