Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh

Quỳnh Nhai đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ rừng. Huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) đang tập trung chỉ đạo các xã trong huyện, nhất là những địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt các biện pháp PCCCR trong mùa khô. Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến từng xã, từng bản.