Talkshow: Quản trị tài chính cho CEO thời gió ngược

Talkshow: Quản trị tài chính cho CEO thời gió ngược

Vừa qua ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội diễn ra talkshow với chủ đề “Quản trị tài chính cho CEO thời gió ngược”. Đây là chương trình được tổ chức thường niên do Câu lạc bộ (CLB) CEO 1983 phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực DGroup tổ chức nhằm trang bị cho các lãnh đạo – những người không chuyên về tài chính – những kiến thức từ tổng quát tới chuyên sâu, trang bị các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong quản trị tài chính từ các diễn giả.