Tinh hoa hạt ngọc trời

Tinh hoa hạt ngọc trời

Với diện tích đất nông nghiệp trên 105.700ha, chủ yếu được bồi đắp phù sa bởi hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình, là điều kiện thuận lợi cho tỉnh Thái Bình tập trung cấy lúa và các loại cây trồng khác - đặc biệt theo hướng thâm canh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.