Trung tâm Thương mại dịch vụ và giới thiệu sản phẩm Gỗ liền Tấm Nội thất HFC - "Đây mới là thật"

Trung tâm Thương mại dịch vụ và giới thiệu sản phẩm Gỗ liền Tấm Nội thất HFC - "Đây mới là thật"

Tọa lạc tại Tại Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc Với Diện Tích Trên 5000m2, Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Và Giới Thiệu Sản Phẩm xí nghiệp sản xuất Nội Thất HHPD được thành lập với mục đích đầu tư phát triển hạ tầng khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc khai thác hạ tầng khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc cung ứng dịch vụ cho các nhà đầu tư.