Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tổ chức 'Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và thoả thuận hợp tác giữa nhà trường & doanh nghiệp'

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tổ chức 'Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và thoả thuận hợp tác giữa nhà trường & doanh nghiệp'

Ngày 07/3/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường & doanh nghiệp.