Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - UTM 2024

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - UTM 2024

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị với sứ mệnh xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội. Tầm nhìn trở thành trường đại học có uy tín cao về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.