Tuần Văn hóa Du lịch Bảo Yên năm 2022

Tuần Văn hóa Du lịch Bảo Yên năm 2022

Tuần Văn hóa Du lịch Bảo Yên lần thứ nhất, năm 2022, là dịp để huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc của vùng đất giữa hai dòng sông với du khách trong và ngoài tỉnh Lào Cai. Đây cũng là hoạt động chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Yên (22/4/1947 - 22/4/2022), kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).