Xã Kim Nỗ - Đông Anh: Nhiều tiểu thương bức xúc đối với Ban quản lý chợ Kim Nỗ

Xã Kim Nỗ - Đông Anh: Nhiều tiểu thương bức xúc đối với Ban quản lý chợ Kim Nỗ

Việc Ban quản lý chợ Kim Nỗ - xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh tự thay đổi giá thu tiền và điều chỉnh xây dựng cải tạo cầu chợ, kiốt chưa thông qua hết ý kiến thống nhất của các tiểu thương, người buôn bán trong chợ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động buôn bán của tiểu thương, khiến nhiều tiểu thương vô cùng bức xúc.