Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh: Sai phạm trong việc giao đất giãn dân (Bài 1)

Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh: Sai phạm trong việc giao đất giãn dân (Bài 1)

Gần 20 năm đi đòi diện tích đất còn thiếu vẫn chưa được giải quyết. Để giải quyết khó khăn về nhà ở cho người dân và thực hiện chính sách của Đảng của Nhà nước với toàn dân, ngày 27/5/2003 UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định số 2899/QĐ – UB về việc phê quyệt kế hoạch của UBND huyện Đông Anh xin sử dụng 11.250m2 đất tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh để giao cho 75 hộ gia đình xã Tiên Dương làm nhà ở giãn dân nông thôn. Trong 75 hộ gia đình này có gia đình bà Trần Thị Liên, đã bị cấp sai diện tích đất thiếu 50m2 so với danh sách cấp đất giãn dân là 150 m2 năm 2003 theo quyết định số 2899/QĐ – UB của UBND huyện Đông Anh.