Xuất nhập khẩu tháng 3 tăng 24,2% so với cùng kỳ

Xuất nhập khẩu tháng 3 tăng 24,2% so với cùng kỳ

Xuất nhập khẩu tháng 3 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2021 đạt 122,21 tỷ USD.