Việc đảm bảo an ninh nguồn nước đầu tiên phải đảm bảo được nguồn nước nội sinh bền vững

Chính sách
03:28 PM 05/06/2024

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, chỉ có 40% nguồn nước ở Việt Nam là nội sinh, 60% còn lại bị phụ thuộc ở nước ngoài.

Đó là thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh cho biết về an ninh nguồn nước tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Việc đảm bảo an ninh nguồn nước đầu tiên phải đảm bảo được nguồn nước nội sinh bền vững- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định, hiện biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến Việt Nam. Nước ta cũng là 1 trong 6 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề về biến đổi khí hậu, đây cũng là yếu tố tác động đến nguồn nước, đòi hỏi cần có những giải pháp sớm để đảm bảo được an ninh nguồn nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay nguồn nước của chúng ta 60% bị phụ thuộc ở nước ngoài, 40% là nội sinh. Việc đảm bảo an ninh nguồn nước đầu tiên phải đảm bảo được nguồn nước nội sinh bền vững bằng các giải pháp bảo vệ rừng, trồng rừng, thực hiện tốt đề án 1 tỷ cây xanh… Có như vậy nguồn nước nội sinh mới bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT, chỉ có 40% là nguồn nước nội sinh nên chúng ta phải sử dụng thật hiệu quả. Hiện 80% nguồn nước của chúng ta phục vụ cho nông nghiệp, song việc sử dụng chưa thực sự hiệu quả. Ví dụ khi cần nước đổ ải, gieo trồng, các hồ chứa sẽ phải xả nước, song chỉ khoảng 10% số nước này được sử dụng. Do vậy, chúng ta cần dần dần khắc phục điều này.

Cũng theo Bộ trưởng Khánh, trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước, cần nhiều giải pháp. Thứ nhất là nhóm về thể chế, chính sách. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vừa qua Quốc hội thông qua đã có đầy đủ các quy định, yêu cầu chúng ta đảm bảo được lâu dài.

Thứ hai, về công tác quy hoạch. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 2 quy hoạch, là quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch điều tra, đánh giá tài nguyên nước của quốc gia và 8 quy hoạch các lưu vực sông.

Bộ TN&MT cũng đang tiếp tục tham mưu với Chính phủ ban hành quy hoạch 5 lưu vực sông để đảm bảo phối hợp sử dụng nước hiệu quả và tăng cường trách nhiệm của các địa phương.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước nghiêm trọng, người dân phải chủ động tích trữ nước và sử dụng tiết kiệm nước. Biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, an ninh nguồn nước ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục xử lý điều phối đảm bảo an ninh nguồn nước, phối hợp với các nước trong khu vực để đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

An Mai (t/h)
Ý kiến của bạn