Việt Nam nhập khẩu xăng dầu gấp 4 lần xuất khẩu trong những tháng đầu năm

Đầu tư và Tiếp thị
11:22 AM 26/03/2022

Trong hai tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1,35 triệu tấn, với trị giá 1,09 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu trong tháng 2/2022 tiếp tục tăng 22% về lượng và tăng 39,9% về trị giá so với tháng 1/2022. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu đạt 747.510 tấn, trị giá 631,5 triệu USD, giá nhập khẩu trung bình 844 USD/tấn, tăng 108 USD/tấn với tháng trước.

Tính lũy kế 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 1,35 triệu tấn xăng dầu các loại, với trị giá 1,09 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 65,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng dầu Diesel nhập về đạt 884 nghìn tấn, tăng 14,8% và lượng dầu Mazut đạt 132 nghìn tấn, tăng 8,1%; riêng lượng xăng nhập khẩu đạt 135 nghìn tấn, giảm mạnh 60,1% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm giảm ở cả 4 thị trường chính Malayxia, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Ngược lại, hoạt động nhập khẩu lại tăng rất mạnh ở thị trường chính Brunei và Trung Quốc.

Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Malayxia, kim ngạch nhập khẩu đạt 402 nghìn tấn, trị giá 315,7 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và tăng 57,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Sau đó là thị trường Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu đạt 349 nghìn tấn, trị giá 281,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 25,8%, giảm 15,3% về lượng và tăng 27,1% về trị giá. Riêng trong tháng 2/2022, kim ngạch nhập khẩu tăng 83,7% về lượng và tăng 107% về trị giá, giá trung bình 830 USD/tấn, tăng 94 USD.

Thị trường thứ 3 Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất đó là Thái Lan. Kim ngạch nhập khẩu đạt 173 nghìn tấn, trị giá 104 triệu USD, giảm 18% về lượng và tăng 34% về trị giá. Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhập từ Singapore 162 nghìn tấn, giảm 21%; từ Brunei là 121 nghìn tấn, tăng 490% và từ Trung Quốc là 99 nghìn tấn, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong nửa đầu tháng 3/2022, tổng giá trị nhập khẩu xăng dầu các loại tăng 850 triệu USD, tăng 104,3% so với cùng kỳ.

Xét về xuất khẩu, trong những tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 321.720 tấn, trị giá 240,2 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 72,0% về trị giá. Do đó, lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam gấp khoảng 4 lần lượng nhập khẩu và nhập siêu 839,8 triệu USD.

Trong đó, Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam. Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia đạt 109.400 tấn, trị giá 85,0 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và tăng 32,8% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 75,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thị trường thứ 2 mà Việt Nam xuất khẩu xăng dầu sang đó là Singapore. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 25.326 tấn, tương đương 16,6 triệu USD, tăng mạnh 81,2% về lượng và tăng 160,6% về trị giá.

Trong năm 2021, cả nước nhập khẩu 6,96 triệu tấn xăng dầu, tương đương 4,14 tỷ USD, giảm 15,5% về lượng và tăng 24,6% về trị giá so với năm 2020. Cùng với đó, giá trung bình nhập vào khoảng 593 USD/tấn, tăng 191 USD/tấn so với giá nhập khẩu của năm trước. Do đó, giá nhập khẩu xăng dầu trung bình hai tháng đầu năm tháng 2022 đã tăng thêm 212 USD/tấn so với giá nhập khẩu của năm 2021.

Minh Tiến
Ý kiến của bạn