Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu
09:09 AM 30/04/2024

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỷ USD.

Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,20 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2024 ước đạt 30,94 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 30,26 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 123,64 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 115,24 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 108,27 tỷ USD, chiếm 87,5%. Trong khi đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 108,33 tỷ USD, chiếm 94% về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 3/2024 xuất siêu 2,78 tỷ USD ; quý I/2024 xuất siêu 7,72 tỷ USD; tháng Tư ước tính xuất siêu 0,68 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,66 tỷ USD).

Minh An (t/h)
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.