Vinacomin Power (DTK) báo lãi sau thuế 596 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 15% kế hoạch năm

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:52 AM 03/11/2021

Nguyên nhân chủ yếu do Vinacomin Power đã giảm mạnh chi phí lãi vay.

Tổng Công ty Điện lực – TKV (Vinacomin Power – mã chứng khoán DTK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đi ngang, đạt 2.766 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, Vinacomin Power lãi gộp 228 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, lên 87,5 tỷ đồng chủ yếu do tăng khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Trong khi chi phí tài chính giảm được gần 20 tỷ đồng, xuống còn 100 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. Tính đến 30/9/2021 Vinacomin Power giảm dư vay nợ thuê tài chính dài hạn xuống 4.900 tỷ đồng (giảm được 1.311 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 3.038 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Vinacomin Power lãi sau thuế đạt gần 130 tỷ đồng, tăng 69,2% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 132 tỷ đồng.

Vinacomin Power (DTK) báo lãi sau thuế 596 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 15% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần  9.273 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Trừ chi phí vốn, công ty còn lãi gộp 1.006 tỷ đồng, giảm 185 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm được 150 tỷ đồng, xuống còn 300 tỷ đồng nhờ giảm dư nợ tài chính.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 596 tỷ đồng, tăng 20,6% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020 và vượt 14,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Vinacomin Power (DTK) báo lãi sau thuế 596 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 15% kế hoạch năm - Ảnh 2.
Thái Mạnh
Ý kiến của bạn