Vĩnh Long: Kinh tế - xã hội huyện Long Hồ tháng 2 tăng trưởng khá

Địa phương
05:41 PM 09/03/2023

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Long Hồ (Vĩnh Long) trong tháng 2 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp, huyện Long Hồ đã xuống giống 5.689 ha lúa vụ Đông Xuân, đang giai đoạn chín xanh - chín 5.072 ha, thu hoạch 617 ha, năng suất trung bình 7 tấn/ha, sản lượng 4.318 tấn. 

Một góc cù lao An Bình nhìn qua bờ TP Vĩnh Long.

Một góc cù lao An Bình nhìn qua bờ TP Vĩnh Long.

Trong tháng 2, trên địa bàn huyện xuống giống 461 ha hoa màu, thu hoạch 369,4 ha. Cây ăn quả thu hoạch 4.774 tấn. Tổng đàn heo trên địa bàn huyện có 23.428 con; bò có 5.182 con; gia cầm đạt 794.090 con. Thủy sản có diện tích chăn nuôi là 317 ha, sản lượng thủy sản nuôi hướng xuất khẩu đạt 5.154,8 tấn; nuôi thương phẩm đạt 74,4 tấn.

Về giá trị sản xuất công nghiệp ngoài khu tuyến công nghiệp tháng 2 ước đạt 449.480 triệu đồng, tăng 1,93% so tháng trước và tăng 0,21% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 580,21 tỷ đồng. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong tháng ước đạt 48,731 tỷ đồng; trong đó thu cân đối ngân sách trong tháng đạt 14,900 tỷ đồng. Sản phẩm OCOP có 2 sản phẩm (sầu riêng Ri 6 và sầu riêng sấy thăng hoa xã Bình Hòa Phước) đạt trên 90 điểm cấp tỉnh đánh giá nâng hạng lên 5 sao, 1 sản phẩm (HTX chôm chôm xã Bình Hòa Phước) đạt trên 70 điểm đạt 4 sao và 6 sản phẩm (HTX nhãn Hòa Ninh; dưa hấu xã Long An; Thanh Long xã Thanh Đức; pate, bò vò viên, nem xã Phú Quới) đạt trên 50-65 điểm đạt 3 sao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 580,21 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 580,21 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện, với đường giao thông nông thôn cấp C nghiệm thu đưa vào sử dụng 13/14 công trình với chiều dài 7.750 km, đạt 92,85% so kế hoạch. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Kế hoạch 182,298 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến ngày 31/01/2023 là 3,764 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp theo chi tiêu định mức cho huyện, kế hoạch ghi 39,676 triệu đồng, lũy kế giải ngân 3,764 triệu đồng

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng, đặc biệt là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý tài nguyên và môi trường được tập trung chỉ đạo. Công tác giao quân đạt chỉ tiêu trên giao, theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tiếp tục duy trì thực hiện tốt.

Sản lượng thủy sản nuôi hướng xuất khẩu đạt 5.154,8 tấn; nuôi thương phẩm đạt 74,4 tấn.

Sản lượng thủy sản nuôi hướng xuất khẩu đạt 5.154,8 tấn; nuôi thương phẩm đạt 74,4 tấn.

Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong tháng 2 vừa qua, trong thời gian tới, UBND huyện Long Hồ tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, triển khai thực hiện các mô hình dự án do tỉnh đầu tư. Tăng cường xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản; theo dõi tiến độ thu hoạch cá lồng bè, cá nuôi hướng xuất khẩu và các loại cá giống trên địa bàn.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, thiên tai xảy ra; công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn để kịp thời có biện pháp, chủ động trong ứng phó. Ngoài ra, UBND huyện Long Hồ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh công nhận xã Phú Quới, Hòa Ninh đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Tổ chức sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai phương hướng năm 2023. Bên cạnh đó, huyện Long Hồ tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Hàn Thẻ và các chợ trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp triển khai Chương trình thu hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến năm 2023.

Song song đó, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, khẩn trương thực hiện quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành. Bên cạnh đó, hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng của các xã sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng. Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của đồ án quy hoạch vùng huyện và đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Long Hồ đến năm 2030…

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn