Vĩnh Phúc: Nhiều kết quả tốt trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Địa phương
09:55 AM 21/08/2023

“Làng văn hóa kiểu mẫu” là một chủ trương lớn của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm vừa nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, vừa trú trọng phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân trên địa bàn.

Theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 5/5/2023 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, quy định 16 chính sách hỗ trợ, cụ thể:

Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả tốt trong bước đầu xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu  - Ảnh 1.

Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả tốt trong quá trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Hỗ trợ mô hình kinh doanh dịch vụ thương mại; Hỗ trợ mô hình điểm du lịch cộng đồng; Hỗ trợ mô hình du lịch Homestay, Farmstay; Hỗ trợ mô hình vườn sản xuất; Hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà có giá trị kiến trúc; Hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Phúc.

Hỗ trợ lập quy hoạch; Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo và phát huy gia trị di tích được xếp hạng; Hỗ trợ duy trì thường xuyên hạ tầng, cảnh quan và môi trường; Hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống.

Hỗ trợ năng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; Hỗ trợ quy tập các mộ riêng lẻ về nghĩa trang; Hỗ trợ sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế để đảm bảo an toàn giao thông, cánh quan; Hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế thôn, tổ dân phố đạt chuẩn do Bộ Y tế quy định; Hỗ trợ tự nguyện dừng hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc, tính đến ngày 28/5, có 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao thuộc các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; riêng đối với 2 tuyến phố đi bộ của thành phố Vĩnh Yên, hiện UBND TP Vĩnh Yên đã phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại huyện Tam Đảo, hiện đã phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công (BVTC) - Dự toán và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng 5/5 Làng văn hóa kiểu mẫu. Các huyện, thành phố còn lại đang triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến lựa chọn nhà thầu, đấu thầu, phê duyệt thiết kế BVTC - Dự toán thực hiện các dự án khu thiết chế văn hóa - thể thao thuộc các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn.

Hiện có 10/28 Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đã khởi công, xây dựng công trình, gồm: huyện Bình Xuyên có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; huyện Sông Lô có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; huyện Yên Lạc có 3/3 Làng văn hóa kiểu mẫu; thành phố Vĩnh Yên có 1 Làng văn hóa kiểu mẫu đã khởi công xây dựng.

Vĩnh Phúc phấn đấu đến hết năm 2030, có tối thiểu 60 làng được xây dựng đạt các tiêu chí của Làng văn hóa kiểu mẫu do cấp có thẩm quyền ban hành, trong đó: Đến hết năm 2025, hoàn thành 30 làng và đến năm 2027, hoàn thành 60 làng với các đặc trưng cơ bản về cấu trúc không gian, kiến trúc cảnh quan được bảo tồn và chỉnh trang kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hoá truyền thống; đời sống văn hoá, tinh thần của người dân lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tự quản.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu bằng các hình thức phù hợp, dễ hiểu để người dân nắm bắt được, cùng với chính quyền các cấp triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất.

Vĩnh Phúc chủ trương xây dựng các Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hoá dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc. Cùng với đó sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.


Thu Hường
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.