Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 duy trì xu hướng phục hồi

Địa phương
12:53 PM 07/04/2024

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tăng trưởng kinh tế quý I/2024 duy trì xu hướng phục hồi và có mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước tăng 4,06% so với cùng kỳ.

Cụ thể, chỉ số tăng trưởng phát triển tại khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 2,70%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,79%, khu vực dịch vụ tăng 2,81%.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước tính thực hiện hết Quý I năm 2024 là 8.540 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán, bằng 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa 7.440 tỷ đồng đạt 28,2% dự toán, tăng 0,5% so với cùng thời điểm này năm 2023; thu xuất nhập khẩu 1.100 tỷ đồng đạt 20,4% dự toán, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Vĩnh Phúc: Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 duy trì xu hướng phục hồi- Ảnh 1.

Quý I/2024, tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc duy trì xu hướng phục hồi và có mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách địa phương, ước thực hiện đến hết quý I năm 2024 là 4.840 tỷ đồng, đạt 22,6% dự toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.127 tỷ đồng đồng đạt 24,5% so với dự toán, tăng 63,1% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên 2.700 tỷ đồng đạt 23,7% so với dự toán, bằng 97,9% so với cùng kỳ.

Công tác xử lý nợ xấu được xử lý hiệu quả thông qua việc tăng cường giám sát sau cho vay, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của khách hàng, chủ động nguồn vốn cho vay tạo nguồn thu trả nợ cho ngân hàng… Trong kỳ, nợ xấu có xu hướng tăng, tuy nhiên đều được kiểm soát mức an toàn dưới 2% trên tổng dư nợ; ước tỷ lệ nợ xấu đến 31/3/2024 là hơn 1.200 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,01% trên tổng dư nợ.

Ước tính đến 31/03, nguồn vốn huy động là 123.000 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch, tăng 8% so với quý I/2023, trong đó tiền gửi các tổ chức kinh tế là 37.710 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30,66% trên tổng nguồn vốn huy động; tiền gửi tiết kiệm là 85.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 69,11% trên tổng nguồn vốn huy động; phát hành giấy tờ có giá 290 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,23%.

Tổng dư nợ cho vay là 126.000 tỷ đồng, đạt 88% so với kế hoạch, tăng 7% so với quý I/2023, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn 91.000 tỷ đồng, chiếm 72,03% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung - dài hạn 35.000 tỷ đồng, chiếm 27,97% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tiếp tục được quan tâm, chú trọng cải thiện. Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, ngành theo dõi cụ thể các chỉ số thành phần thuộc chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh); tăng cường chỉ đạo theo dõi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030, Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh đến năm 2030... Trong đó xác định 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp với 40 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, giao trực tiếp cho các cơ quan thực hiện, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn tăng 25,73% so với tháng trước và giảm 3,16% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ, ngành khai khoáng tăng 25,59%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 3,17%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4,68%...

Thu Hường
Ý kiến của bạn
Đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm điện gió ngoài khơi Đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm điện gió ngoài khơi

Tại dự thảo đề án nghiên cứu thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi vừa được trình Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư cho thí điểm điện gió ngoài khơi.