Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN vẫn tăng 5,6%

Đầu tư và Tiếp thị
09:02 AM 30/07/2021

Theo Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tháng 7/2021 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, nhưng tính chung cả 7 tháng, vốn đầu tư công thực hiện vẫn tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và một số địa phương khác cũng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. 

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7 ước đạt 38.300 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng 6 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 210.800 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 39% và tăng 25,2%).

Trong số này, vốn Trung ương quản lý đạt 35.200 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 175.600 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch năm và tăng 4,3%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN vẫn tăng 5,6%  - Ảnh 1.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 7 tháng năm 2021 vẫn tăng 5,6%

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,72 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.006 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 10,13 tỷ USD, giảm 37,9% về số dự án và tăng 7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 561 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4,54 tỷ USD, giảm 3,7%; có 2.403 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 2,05 tỷ USD, giảm 55,8%. 

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 911 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,05 tỷ USD và 1.492 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1 tỷ USD. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2021, ước tính đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,54 tỷ USD chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,3 tỷ USD chiếm 12,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 984,2 triệu USD chiếm 9,4%.

Huyền My (T/h)
Ý kiến của bạn
Bình luận