Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đạt nhiều kết quả tích cực

Địa phương
10:22 AM 03/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-TCT ngày 07/3/2022 của UBND huyện Sa Thầy về kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy (QLBVR & PCCCR) năm 2022 trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray báo cáo kết quả thực hiện QLBVR & PCCCR năm 2022.

Chư Mom Ray là một trong số 30 Vườn Quốc gia thuộc hệ thống rừng đặc dụng cả nước với tổng diện tích 56.249,23 ha (nằm ở các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Mo Ray, thị trấn Sa Thầy của huyện Sa Thầy và xã Sa Loong, Bờ Y, Đắk Kan của huyện Ngọc Hồi) thuộc tỉnh Kon Tum. Chư Mom Ray có độ cao từ 200m đến 1.773m.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh 1.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh 2.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray - "Lá phổi xanh" của Tây Nguyên

Những năm qua, do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết có sự biến đổi thất thường, mùa khô hạn kéo dài hơn bình thường, mùa mưa lượng mưa ít hơn. Nhận thấy được những nguy cơ cấp bách trong công tác thực hiện bảo vệ rừng, Ban quản lý VQG Chư Mom Ray đã kịp thời chỉ đạo triển khai các văn bản xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nhằm tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) vào mùa khô. Bên cạnh đó, Ban quản lý rừng cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng. 

Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray đã tổ chức 13 cuộc tuyên truyền cấp thôn, trường học với 414 lượt người tham gia nội dung tuyên truyền phổ biến về giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng "phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng"; Duy trì hoạt động của 12 câu lạc bộ xanh tại 12 trường THCS trên địa bàn hai huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi (huyện Sa Thầy 09 trường), cấp phát 3.700 cuốn vở (in ấn các thông tin lợi ích của rừng, các quy định BVR trên bìa vở) cho các em học sinh trên địa bàn hai huyện để truyền thông nâng cao nhận thức cho các em học sinh. Ký 101 bản cam kết bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng với 101 hộ sản xuất nương rẫy giáp ranh với ranh giới VQG thuộc các xã vùng đệm Sa Sơn, Sa Nhơn, Rờ Kơi, Mô Rai.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh 3.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC đạt nhiều kết quả tích cực - Ảnh 4.

BQL VQG Chư Mom Ray thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC

Công tác kiểm lâm của hai huyện được thực hiện thường xuyên bằng việc kiểm tra, ngăn chặn vi phạm (triển khai thực hiện 644 đợt tuần tuần tra, kiểm tra rừng với 2.202 lượt người tham gia; Duy trì 21 chốt tại các khu vực trọng điểm và tham gia 02 chốt liên ngành do huyện Sa Thầy thành lập).

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang thông tin Chi cục Kiểm lâm: kiemlam.kontum.gov.vn (mục cảnh báo cháy rừng) và website: http://watch.pcccr.vn/DiemChay để kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng cho các trạm địa bàn biết và triển khai các hoạt động theo cấp độ báo cháy rừng.

Tiếp tục giao khoán 3.400 ha rừng vùng DVMTR cho 07 cộng đồng bảo vệ (huyện Sa Thầy 04 cộng đồng/2.725 ha; huyện Ngọc Hồi 03 cộng đồng/675 ha). Diện tích giao khoán được cộng đồng thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra vi phạm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác phát triển rừng, cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật được Ban Quản lý Rừng quốc gia hết sức lưu ý và quan tâm. Thường xuyên phối hợp với UBND các xã, các đồn biên phòng và các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Gắn lợi ích với nhiệm vụ cho từng hộ nhận khoán nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong hoạt động tuần tra rừng.

Với những kết quả đạt được từ đầu năm 2022 đến nay, BQL VQG Chư Mom Ray tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất đến các cơ qua liên quan nhằm tăng cường phối hợp, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, qua đó góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát triển "lá phổi xanh" của Tây Nguyên.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.